Actievoorwaarden

Actievoorwaarden winacties

Bij Mega Cleaning B.V. organiseren wij af en toe een winactie. Dit kan een actie zijn op onze website, social mediakanalen of in onze nieuwsbrief. Op onze winacties zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. Winacties worden uitgeschreven door Mega Cleaning te Roosendaal. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
 2. Deelname aan een acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer u een e-mail hebt gestuurd met de gevraagde gegevens, een inschrijfformulier hebt ingevuld of de gevraagde actie hebt uitgevoerd, dit is afhankelijk van de soort winactie. Vanaf dat moment maakt u kans om te winnen.
 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
 4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.
 5. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.
 6. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Jongere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 7. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 8. Uiterlijk vijf werkdagen nadat de actie is gesloten, worden winnaars persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres of social-media-account waarmee aan de actie is deelgenomen.
 9. Mega Cleaning B.V. kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 10. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 11. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 12. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door Mega Cleaning B.V. voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.
 13. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Mega Cleaning B.V.
 14. Mega Cleaning B.V. handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 15. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 16. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Voor vragen en/of klachten kunt u contact opnemen Mega Cleaning Products B.V. via: info@mega-cleaning.nl, telefonisch: 0165-544100 of per post naar De Meeten 41-43, 4706 NJ Roosendaal. U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.