Are you already familiar with our Green-Line?
Mega Non Cal Fresh and Mega Sani Clean also with Ecolabel
Mega Green-Line: the right choice!
Mega Floor Clean and Mega Blue Quick also with Ecolabel
professionele-reinigingsmiddelen
professionele-reinigingsmiddelen
professionele-reinigingsmiddelen
professionele-reinigingsmiddelen
professionele-reinigingsmiddelen
Voedselcontact Veilig
Papier
Papier

Chemie

Productgroep:

Subgroep:

Product:

Ecolabel & Food Graded

De 4e ‘O‘ van Mega Cleaning Products staat voor een Onderscheidende productlijn met gecertificeerde milieuvriendelijke, ecologische en food graded reinigingsproducten. Mega Cleaning biedt u:

- ECOLABEL
- FOOD GRADED
- BIO TECHNOLOGY
- FSC  
 

Met een gratis DEMO bij u op het bedrijf bent u snel overtuigd van de effectieve werking van onze producten.

Lees meer over Green Seal

Milieubescherming

Toepassing

Het doel van Green Seal is garanderen dat de producten die beantwoorden aan de criteria van het label de negatieve weerslag van de consumptie en de productie op het milieu, de gezondheid, het klimaat en de natuurlijke hulpbronnen beperken. Dit label certificeert immers dat het om een product gaat met een beperkte milieu-impact. Niet alle producten kunnen over dit label beschikken. De bewering dat een product ecologisch is volstaat niet om het Green Seal-certificaat te krijgen. Om dit te verkrijgen, moeten bedrijven bij de organisatie een dossier indienen dat moet voldoen aan talrijke criteria. Het gaat om veeleisende criteria die milieubescherming beogen gedurende de hele levenscyclus van het product met daarbij de garantie van op zijn minst een gelijkwaardige doeltreffendheid aan die van de marktleider

http://www.greenseal.org